ED-67_Estudi de Detall per a l'ordenació en filera de les finques del carrer Garcilaso de la Vega, 36-36B-38.

codi Municipal: ED-67

  • codi RPUC:  2023 / 081878 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data d'aprovació:              26/09/2023.
  • Data publicació (BOPB):   16/10/2023.
  • Data d'assabentat:            12/12/2023.
  • Data publicació web municpal (Dpt. Informació Urbanística): 04/10/2023.
DOCUMENTACIÓ: