Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca del carrer Major, 66-70 amb Mare de Déu dels Àngels, 1-5

codi Municipal: ED-29

  • codi RPUC:  1997 / 002635 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 29/09/1997
  • Data Assabentat:               14/01/1998
  • Data publicació (BOPB):   01/11/1997
DOCUMENTACIÓ: