Estudi de Detall d'ordenació de volums de l'UA-01 a l'av de Francesc Macià, 50-58 i cr Josep Martorell, 6

codi Municipal: ED-59

  • codi RPUC:  2002 / 001037 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data d'aprovació:             08/04/2002
  • Data d'assabentat:           22/05/2002
  • Data publicació (BOPB): 23/04/2002
DOCUMENTACIÓ: