Estudi de Detall d'ordenació de volums i parcel·lació de la finca del carrer Letamendi, 34-36

codi Municipal: ED-65

  • codi RPUC:  2003 / 010086 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data d'aprovació:             29/09/2003
  • Data d'assabentat:           12/11/2003
  • Data publicació (BOPB): 11/10/2003
DOCUMENTACIÓ: