Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca del carrer Gènova, 9-11

codi Municipal: ED-34

  • codi RPUC:  1999 / 001055 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 26/04/1999
  • Data Assabentat:               22/06/1999
  • Data publicació (BOPB):    20/05/1999
DOCUMENTACIÓ: