Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca del carrer Roger de Flor, 11-13 amb Farigola, 33

codi Municipal: ED-48

  • codi RPUC:  2001 / 000045 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                  27/11/2000
  • Data Assabentat:                14/02/2001
  • Data publicació (BOPB):   30/01/2001
DOCUMENTACIÓ: