Estudi de detall d'ordenació de volums i parcel·lació de les finques 3a-3b-3c-3d del polígon del Bosc Llarg i les Canyes

codi Municipal: ED-43

  • codi RPUC:  2000 / 001676 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 26/06/2000
  • Data Assabentat:               20/09/2000
  • Data publicació (BOPB):  26/07/2000
DOCUMENTACIÓ: