Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca del carrer Montseny, 10

codi Municipal: ED-41

  • codi RPUC:  2000 / 000714 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 28/02/2000
  • Data Assabentat:               03/05/2000
  • Data publicació (BOPB):   28/03/2000
DOCUMENTACIÓ: