Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca del cr. Washington, 39 amb Cristòfol Colom, 43-45

codi Municipal: ED-42

  • codi RPUC:  2000 / 001005 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 27/03/2000
  • Data Assabentat:               31/05/2000
  • Data publicació (BOPB):  21/04/2000
DOCUMENTACIÓ: