Estudi de detall d'ordenació de l'illa formada per l'Av. Primavera, Letamendi, Galceran Marquet i Farigola

codi Municipal: ED-46

  • codi RPUC:  2000 / 001262 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                02/05/2000
  • Data Assabentat:              28/06/2000
  • Data publicació (BOPB): 27/05/2000
DOCUMENTACIÓ: