Estudi de detall d'ordenació de volums i parcel·lació de la finca del carrer de la Plata, 63-65

codi Municipal: ED-32

  • codi RPUC:  1998 / 002834 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 26/10/1998
  • Data Assabentat:               20/01/1999
  • Data publicació (BOPB):    05/02/1999
DOCUMENTACIÓ: