Estudi de detall d'ordenació de volums de l'illa conformada pels carrers de Listz, Jaén, Circumval·lació i Rellotge

codi Municipal: ED-38

  • codi RPUC:  1999 / 001986 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 28/07/1999
  • Data Assabentat:               22/09/1999
  • Data publicació (BOPB):  25/08/1999
DOCUMENTACIÓ: