Estudi de detall d'alineacions i rasants dels carrers Roger de Flor, Dante, Ausias March, Cervantes, Garcilaso de la Vega i av Primavera

codi Municipal: ED-09

  • codi RPUC:  1986 / 001707 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:               14/05/1986
  • Data Assabentat:             03/07/1986
DOCUMENTACIÓ: