Estudi de detall pel desenvolupament de l'UA-04 del PERI del barri del Safareig a l'av Torre Roja, 18-20

codi Municipal: ED-18

  • codi RPUC:  1991 / 002703 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 30/09/1991
  • Data Assabentat:               06/11/1991
  • Data publicació (BOPB):   30/06/1992
DOCUMENTACIÓ: