Estudi de detall d'ordenació de volums de les finques del carrer Sants, 2-4-6-8 i Av. Anselm de Riu, 127-129

codi Municipal: ED-14

  • codi RPUC:  1991 / 000151 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:               29/11/1990
  • Data Assabentat:             13/01/1991
  • Data publicació (BOPB):  01/02/1991
DOCUMENTACIÓ: