Estudi de Detall d'ordenació de volums i parcel·lació de la finca del carrer Lluis Vives, 3

codi Municipal: ED-54

  • codi RPUC:  2001 / 002322 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data d'aprovació:             23/07/2001
  • Data d'assabentat:           17/10/2001
  • Data publicació (BOPB): 15/11/2001
DOCUMENTACIÓ: