Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca de l'avinguda Catalunya, 28-38

codi Municipal: ED-39

  • codi RPUC:  1999 / 001178 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 26/04/1999
  • Data Assabentat:               22/06/1999
  • Data publicació (BOPB):  01/06/1999
DOCUMENTACIÓ: