Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca del carrer Garcelan Marquet, 11-13

codi Municipal: ED-50

  • codi RPUC:  2003 / 006750 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 07/01/2003
  • Data Assabentat:               12/03/2003
  • Data publicació (BOPB):  18/02/2003
DOCUMENTACIÓ: