Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca de Lluís Vives, 9 amb Av. Ramon Berenguer IV, 145-151

codi Municipal: ED-47

  • codi RPUC:  2000 / 001830 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                  26/06/2000
  • Data Assabentat:                20/09/2000
  • Data publicació (BOPB):   04/08/2000
DOCUMENTACIÓ: