Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca de la Rambla Sant Sebastià, 26 amb carrer dels Sagarra, 22-24

codi Municipal: ED-27

  • codi RPUC:  1996 / 002505 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 17/10/1996
  • Data Assabentat:               18/12/1996
  • Data publicació (BOPB):   22/11/1996
DOCUMENTACIÓ: