Accés al Geoportal Urbanístic

Data actualització: 01/01/2023


El Geoportal Urbanístic permet la visualització i descarregar de la fitxa urbanística d'una finca.També permet la visualització i consulta de:

  • Cartografia, Topografia i ortofoto de la ciutat.
  • Dades públiques Cadastrals.
  • Qualificacions urbanístiques.
  • Volumetries i alçades permeses.
  • Expedients urbanístics aprovats.
  • Àmbits de protecció urbanística (finques amb algun tipus de protecció).
  • Àmbits de Gestió urbanística (finques dins algun polígon d'actuació, expropiació,...).

Picant al text superior o a l'imatge de sota s'accedeix al Visor de Planejament Urbanístic del municipi on es pot consultar les afectacions urbanístiques d'una finca (claus urbanístiques, polígons de gestió, àmbits  de protecció,...) així com descarregar la fitxa urbanística de la mateixa.