Protecció Urbanística

Data actualització: 20/02/2024


La informació relativa als edificis o àmbits amb algun tipus de protecció (arquitectònica, natural, comercial...) està continguda en aquest apartat.

Les finques situades dins un àmbit de protecció hauran de complir, a més a més del que dictamini la normativa (clau urbanística) que el regula, el que estigui determinat de forma específica pel seu tipus de protecció.

Per a consultar la informació relativa a cadascun dels polígons de protecció urbanística vigents del municipi de Santa Coloma de Gramenet cal consultar al Geoportal Urbanístic. Picant en la finca  d'interès amb el ratolí o posant la seva adreça sortirà a la part dreta la normativa que li afecta i si la finca en qüestió està o no dins un àmbit de protecció.

Accés al Visor de Protecció Urbanística

 

OPCIONS DISPONIBLES:
  • Protecció del Patrimoni: Inclou aquells elements i edificis de valor arquitectònic que reuneixen els valors descrits en l’article 1 de la Llei 9/93, o sigui, valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic.
  • Protecció Comercial: La intervenció en l'ordenació de les activitats comercials, de serveis, d'hosteleria i restauració i d'altres activitats econòmiques, es realitza mitjançant un Pla de millora que regula entre d'altres, els usos comercials de la ciutat, establint les condicions de compabilitat de cadascun dels usos en les diferents zones o perímetres en els que s'ha dividit el municipi.
  • Protecció Infraestructures: Les diferents lleis existents en matèria d'infraestructures (carreteres, línies elèctriques,...) estableixen unes zones de protecció de les mateixes. Aquestes generalment estan definides per línies exteriors situades a banda i banda de l'infraestructura amb l'objetiu de protegir-la.
  • Protecció Espais naturals: El Pla de la Serralada de Marina, defineix uns àmbits o zones segons el seu valor natural atenent a les característiques del paisatge vegetal i a les potencialitats del territori.
  • Protecció Inundabilitat / espais fluvials: La identificació i delimitació dels espais fluvials és de gran importància als efectes de protegir-los i preservar-los d’ocupacions i usos inadequats, així com per orientar les actuacions en matèria d’ordenació del territori, urbanisme, medi ambient i protecció civil i disminuir els danys en episodis d’inundació en persones, infraestructures, serveis i bens en general.