Protecció d'Àmbits Comercials

Regulació d'usos per protecció comercial i per l'armonització de les activitats concurrents en els mateixos espais

La protecció del àmbits Comercial està regulat pel "Pla de Millora urbana per a la regulació dels usos a Santa Coloma de Gramenet".

La necessitat de preservar uns dels principals actius de la ciutat, pel que fa a la seva aportació econòmica i de generació d'ocupació, com és l'activitat comercial, i de lograr un equilibri entre les diferents activitats i usos que coexisteixen en un mateix espai urbà (residencials, comercials i de serveis) ha donat lloc a la redacció i aprovació del "Pla de Millora urbana per a la regulació dels usos a Santa Coloma de Gramenet", que regula els usos del sòl de la ciutat establint zones d'usos diferents o compartits, aplicant criteris de funcionalitat, densitat, mobilitat, seguretat, etc.

El seu contingut, normativa i àmbit d'aplicació és pot consultar en aquest ENLLAÇ.