Protecció d'espais Naturals

La pressió que exerceix la forta ocupació urbana de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i concretament dels municipis del sector sud de la serralada de Marina (Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Moncada i Reixac, Tiana i Sant Fost de Campsentelles) sobre el sòl no urbanitzable fa que sigui necessària l'existència d'algun tipus de regulació urbanística que faciliti la gestió i protecció dels sistemes naturals.

Amb aquest objectiu la Diputació de Barcelona va redactar el "Pla especial de protecció del sector sud de la serralada de Marina", aprovat l'any 2002.

El seu contingut es pot consultar en el següent ENLLAÇ.

El "Pla especial de protecció del sector sud de la serralada de Marina", regula a l'àmbit del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet uns àmbits o zones que pel seu valor natural, paisatgístic o forestal necessiten d'una regulació especial.

 

Classificació de les zones: