Cartografia

Data actualització: 01/01/2023


Aquesta secció permet consultar plànols topogràfics i ortofotos de la ciutat així com dades cadastrals de caràcter públic d'una finca.

També permet descarregar el Plànol Guia de la ciutat, el de Barris i Districtes de la ciutat.

Nota important: Cal tenir present que les consultes de topogràfics, ortofotos, hipermapa i dades cadastrals d'una finca estan supeditades a la disponibilitat dels servidors de l'Area Metropolitana de Barcelona ( AMB ), l'Institut Cartografic i Geològic de Catalunya (ICGC ) i l'oficina virtual del Cadastre ( CGCB ) i sempre supeditada a les limitacions d'aquest organismes.

 

OPCIONS DISPONIBLES: