L'Ajuntament guardonat amb els Segells Infoparticipa 2019

Premi Extraordinari a la Transparència municipal

Foto del lliurament
La Tinenta d'Alcaldessa d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència, Blanco Padrós, ha recollit el segell Infoparticipa

La UAB ha lliurat aquest 21 de setembre el Segell Infoparticipa, un reconeixement a la transparència dels webs d'ajuntaments, consells comarcals i diputacions, en un acte on cinc consistoris, entre ells el de Santa Coloma, han rebut també, per primera vegada, un premi extraordinari.

L'Ajuntament de Santa Coloma ha obtingut un any més el segell Infoparticipa amb una puntuació del 100% d'indicadors positius i enguany també el nou Premi Extraordinari per la informació continuada del retiment de comptes, en especial a les Cartes de Serveis.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha distingit enguany la transparència dels webs de 122 ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb el Segell Infoparticipa, un guardó atorgat pel nou grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) d'aquesta universitat. 

El ComSET ha creat un premi extraordinari per destacar especialment els resultats assolits pels webs municipals en dues categories. D’una banda, el premi a l'eficàcia comunicativa distingeix els portals on la informació és particularment accessible, intel·ligible i llegible. D’altra banda, està aquest premi a la informació continuada del retiment de comptes: s'ha creat una categoria específica perquè es tracta d'un dels elements claus de la gestió pública eficaç i de la transparència informativa. En aquest cas, s'ha aplicat una discriminació positiva en sentit invers, tot afavorint els municipis amb més de 100.000 habitants que, per disposar de més recursos, són els que han de facilitar més eines i continguts per a un retiment de comptes continuat i basat en criteris d’intel·ligibilitat, transparència i bon govern.

Segell Infoparticipa

A partir dels 48 indicadors establerts pel ComSET, basats en la Llei de Transparència del 2013, s'atorga el Segell Infoparticipa a les poblacions que obtenen més indicadors positius en funció de la seva població (exemple: en el cas de les localitats amb més de 50.000 habitants, s'exigeix un 95% d'indicadors positius i, en el cas dels municipis amb menys de 1.000 habitants, s'atorga a partir del 75% d'indicadors positius).

L'equip del ComSET ha constatat el fet que un 29% d'ajuntaments distingits estan presidits per una alcaldessa, un percentatge més gran que el del total de municipis de Catalunya amb dones al capdavant (23%): les alcaldesses, per tant, obtenen proporcionalment millors resultats de transparència.