Haig de presentar documentació a l'Ajuntament, com puc fer-ho?

Ple extrarodinari - Lluita contra la pandèmia

Celebrat el dilluns 4 de maig de 2020

Veure el vídeo a YouTube

Declaració Institucional del Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per reafirmar el compromís i la unitat d’acció en la lluita contra la COVID 19.

Informe amb les mesures urgents, impulsades per la Corporació Municipal per fer-hi front a la situació d’emergència social, econòmica i sanitària provocada pel COVID 19 a Santa Coloma de Gramenet.

Atenció ciutadana OIAC

Estat del servei - COVID-19

La ciutadania pot adreçar les seves consultes a l'Ajuntament:

 • trucant als telèfons: 93 462 40 09 / 93 462 40 32 i 93 462 40 40  entre les 9 i les 14.30h
 • permanentment a l’adreça de correu: oiac@gramenet.cat
 • permanentment al tràmit de Queixes i Suggeriments 
Infografia de contacte

Contacte amb els Serveis Socials

Davant la situació derivada de la pandèmia de CORONAVIRUS, els Equips de Serveis Socials NO atenen en els centres habituals.

US RECORDEM:

 • L’atenció serà preferentment telefònica: 934 624 088
 • Per email: ebas4@gramenet.cat 
 • En casos excepcionals, amb hora concertada  i sota mesures de seguretat sanitària, s’atendrà  presencialment al Passeig Llorenç Serra, núm. 50  
Atenció subministraments

Subministraments energètics

 • Telèfon d'atenció a la pobresa energètica:  93 385 94 56
  (de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 i dimarts de 16.00 a 18.00)

 

El servei de detecció i reducció de la pobresa energètica continua servint a la ciutadania amb l'objectiu de protegir i garantir els subministraments de llum, aigua i gas a totes les llars de la ciutat.

Dubtes i consultes sobre habitatge

Consultes sobre els ajuts a lloguer i al pagament d'hipoteques al web de Gramepark.

Planejament Urbanístic - Plànol de la Ciutat

Aquí es pot obtenir informació relativa a les afectacions urbanístiques d’una finca, els paràmetres d’edificació d’una parcel·la o la compatibilitat urbanística d’un ús o activitat respecte al planejament vigent. Més concretament, pot obtenir informació dels següents temes:

          - Edificabilitat d'una finca (alçades, volumetries, densitat, ...).
          - Afectacions urbanístiques d'una finca (zones verdes, equipaments, vials, ...).
          - Normativa i ordenances urbanístiques.
          - Usos permesos segons normativa.
          - Expedients urbanístics aprovats i/o en tràmit a l'àmbit de la Ciutat.

també pot, per a temes del Plànol de la ciutat i del Planejament:

 • Adreçar-se de forma presencial i sense cita prèvia, de dilluns a divendres entre les 9 i les 13 hores, a la finestreta d’Informació urbanística situada de les oficines de Serveis Territorials de la Plaça Olimpo, 3
 • Consultar el Geoportal urbanístic de la ciutat on trobarà lENLLAÇ a tota la informació urbanística i cadastral d’una finca.
 • Demanar, previ pagament de les taxes corresponents, els segúents Certificats i Consultes en aquest enllaç:

             - Certificat de Règim urbanístic (CRU)

             - Certificat d'antiguitat d'un edifici (CA) 

             - Certificat de canvi de numeració o denominació d'un carrer (CND)  

             - Certificat de legalitat i antiguitat d'un habitatge per sol·licitar la cèdula d'habitabilitat (CLA)

            - Certificat de legalitat per presentar al Registre de la propietat (CLRP)

            - Certificat de règim urbanístic (CRU)

            - Consulta prèvia d’activitats (CP)

            - Consulta prèvia a la sol·licitud d'un canvi d'ús (CPCUS) - Tràmit suspès temporalment

            - Còpies de plànols de la ciutat a escala, per fulls, cartogràfics o en suport digital  


Llicència d'obres

Tota la informació sobre llicències d'obres i reformes