Declaració d'accessibilitat

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de el sector públic (en endavant, RD 1112/2018, de 7 de setembre).
La present declaració d'accessibilitat s'aplica a la pàgina web www.grament.cat i els seus sub-portals, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web està parcialment d'acord amb el RD 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les següents raons:

a. falta de conformitat amb el RD 1112/2018:

 • Hi pot haver errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, com nidificació incorrecte d'elements, presència d'algun enllaç trencat, paràgrafs sense el marcat correcte, o algun salt en els nivells de capçalera [requisit nombre C9.2.7 Informació i relacions de les parts de la UNE 301.549 v1.1.2: 2015].
 • Pot haver contingut extern, com els components de Facebook, Twitter o Youtube que no compleixen completament amb els criteris d'accessibilitat.

b. càrrega desproporcionada: No resulta aplicable.
c. el contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

 • Podrien existir arxius multimèdia o ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans de el 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
 • Hi pot haver continguts de tercers, com arxius ofimàtics que s'hagin de publicar en aquest lloc i que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Servei de millora de l'accessibilitat

A més, l'Ajuntament dels Santa Coloma de Gramenet, ha adoptat la plataforma inSuit. Un servei que millora de forma automàtica l'accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més inclusiva.
Per activar la plataforma inSuit al web de l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet cal activar la pestanya de inSuit inserida en el costat dret "VERSIÓ ACCESSIBLE".
L'usuari rebrà des del núvol ajudes tècniques que li permetran navegar de manera adaptada a les seves necessitats i preferències:

AJUDES TÈCNIQUES

Navegació amb inSuit

Adreçada a:

Navegació amb teclat

Persones invidents. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat utilitzant balises numèriques.

Navegació per a visió reduïda

Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.

Comandaments de veu

Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina a través de senzills comandaments de veu.

Navegació amb sons

Persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació emetent qualsevol tipus de sons, mitjançant un escombrat de les opcions disponibles.

Navegació amb Pulsador

Persones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com a un únic polsador, mitjançant un escombrat de les opcions disponibles.

Navegación senzilla amb botons

Persones amb discapacitat cognitiva i gent gran. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.

Aquestes són algunes de les ajudes que permeten a persones amb diversitat funcional accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins la nostra web: PDFs, imatges, vídeos, àudios, taules etc., a més de permetre omplir formularis de manera accessible.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 23 de novembre de 2020.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel propi organisme.
Darrera revisió de la declaració: 23 de novembre de 2020.

Observacions i dades de contracte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés a l'contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web.

Mitjançant el correu electrònic suportweb@gramenet.cat o de el telèfon 93 462 40 40 d'atenció a la ciutadania.
Les comunicacions seran rebudes i tractades pel Departament d'Informació digital i accessibilitat web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació recollit en l'article 13 de Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor el 24 de novembre de 2020.

Contingut opcional

En la confecció d'aquest portal s'han seguit les següents pautes:

 • Etiquetes de marcatge.
 • Sistemes de navegació usables, intuïtius i alternatius.
 • Descripcions alternatives en les imatges.
 • Verificacions en la visualització amb diferents navegadors i dispositius.
 • Utilització de formats universals i alternatius.

Tamany del text

El disseny accessible permet que els usuaris i usuàries puguin ajustar les fonts a la mida que els hi convingui. Aquesta acció es pot dur a terme de diferents maneres segons el navegador web que s'utilitzi. A continuació s'indica l'acció de menú on es troba aquesta funcionalitat en els navegadors més freqüents:

 • Mozilla Firefox: Visualitza> Mida de text> Incrementar Internet
 • Internet Explorer: Veure> Mida de text> Més gran
 • Opera: View> Zoom>%
 • Safari: View> Make text bigger
 • Google chrome: Eines> Zoom