Accessibilitat

Els diferents llocs web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet estan programats amb la intenció de facilitar l’accés universal a totes les persones independentment de les seves limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals; i del context d’ús en què ho facin com el tipus de dispositiu, programari o velocitat de connexió.

L’objectiu d’aquest ajuntament és donar compliment als requeriments del RD 1112/2018 basat en els estàndards europeus d’accessibilitat web i aplicacions per a dispositius mòbils, que a nivell tècnic s’expressen a les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web WCAG 2.1 del consorci W3C. En aquest sentit estem treballant per assolir els nivells A i AA de les pautes WCAG 2.1, tot tenint en compte l’esforç necessari per adaptar tots els continguts i les possibilitats tècniques i humanes de l’organització per assolir aquests continguts.

Mentre que desenvolupem aquesta tasca constant, hem implementat l’eina InSuite que es pot activar al començament de la navegació. Aquesta eina és una eina útil  i d’ajut a persones amb diferents graus de discapacitat, especialment quan no disposen dels ajuts tècnics als que estan acostumats.

Per a qualsevol consulta, queixa o suggeriment sobre aquests aspectes pot enviar un correu electrònic a suportweb@gramenet.cat