Skip to main content

Formats i mida dels fitxers i documents admesos

  • Documents de text: pdf, odt, doc, docx, rtf, txt, ods, xls, xlsx
  • Imatges: jpg, tif
  • Videos: mpg, avi
  • Plànols: dwg, dxf, dgn, shp

Mida màxima de cada fitxer: 10 Mb