Skip to main content

Sistemes de signatura electrònica admesos

La llista d'entitats de certificació que han estat classificades pel Consorci AOC i que reconeix el servei Validador és la següent:

 • Consorci Administració Oberta de Catalunya (CATCert)
 • Autoridad de Certificación de la Abogacía (AC Abogacía)
 • Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)
 • Agencia Notarial de Certificación (ANCert)
 • Asociación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación (ANF)
 • Camerfima - Certificados Camerales
 • Ceres (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - FNMT)
 • Direcció General de Policia
 • Firmaprofesional
 • HealthSign
 • Intercambio Electrónico de Datos i Comunicaciones, SL (AC EDICOM)
 • Izenpe
 • Netfocus (no dóna serveis com a Prestador de Serveis de Certificació)
 • AC Organización Médica Colegial de España (OMC)
 • Servicio de Certificación de Registradores del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (SCR- CORPME)

Altres entitats:

 • Uanataca

La informació detallada de les entitats i perfils de certificats digitals classificats es pot consultar en el document següent:  Llista d'entitats classificades (336,91 kB)

La classificació dels certificats digitals s'ha realitzat a partir dels criteris de seguretat detallats en aquest document:  Nivells de seguretat (529,12 kB)

Segells electrònics emprats en l'actuació administrativa automatitzada

A continuació es relacionen els segells electrònics que fa servir aquest Ajuntament per l'actuació administrativa automatitzada:

Identificació del certificat de segell electrònicProcediment o tràmit

Tipus de certificat: segell electrònic

Nom del certificat: Registre General de Sortida

NIF del titular: P0824500C

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Notificació electrònica

Tipus de certificat: segell electrònic

Nom del certificat: Servei de compulsa electrònica

NIF del titular: P0824500C

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el registre d'entrada i sortida.

Tipus de certificat: segell electrònic

Nom del certificat:

SECRETARIA GENERAL - AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

NIF del titular: P0824500C

Prestador: Agència Catalana de Certificació

Trasllats de resolucions administratives i volants de padró