Logo de factura electrònica
Accés a la bústia de factures Ajuntament i Patronat de la Música

Factura electrònica

A partir del 15 de gener de 2015 tots els proveïdors de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els seus Organismes Autònoms hauran de presentar les factures en format electrònic, no acceptant-se factures en paper.

El aquesta secció informem als diferents proveïdors de l’Ajuntament i dels seus Organismes autònoms què és una factura electrònica i com poden emetre-la i presentar-la a aquesta Corporació.

Avantatges de la factura electrònica

  • Estalvi econòmic
  • Supressió de la gestió en paper
  • Eliminació de desplaçaments per entregar factures
  • Reducció dels temps de gestió i pagament
  • Consulta on-line de l’estat de tramitació de la factura