Accés al CANAL EMPRESA de la Generalitat de Catalunya

En aquest portal de la Generalitat de Catalunya teniu tota la informació sobre la creació, tràmits a seguir i creixement del vostre negoci.

logo finestretat única empresarial

La finalitat de la Finestreta Única Empresarial (FUE) és facilitar la relació de les empreses i els professionals amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i altres administracions. Aquesta FUE permet a les empreses i els professionals fer des d’un únic punt tots els tràmits necessaris amb relació a llur activitat.

L’Ajuntament de  Santa Coloma de Gramenet esdevé en Finestreta Única Empresarial (FUE) i així acompleix el previst a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Relació de tràmits municipals relacionats amb empreses i professionals

 • Comunicació de canvi de titularitat d’activitats
 • Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o d'un espectacle o activitat recreativa
 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre els persones o el medi ambient
 • Comunicació prèvia d'obertura
 • Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
 • Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables
 • Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
 • Consulta Prèvia de Classificació de l'Activitat
 • Declaració responsable d'obertura
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària
 • Informe Previ en Matèria d'Incendis
 • Llicència ambiental (Annex II)
 • Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
 • Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial
 • Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
 • Sol·licitud Informe Urbanístic Associat a la Tramitació d'Activitats

Accés a la secció de tràmits