Programa de sensibilització

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té com a objectiu fomentar la cultura organitzativa que requereix la implementació de  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per altra banda, estem convençuts que per fomentar la participació activa de la ciutadania es requereix treballar per una informació pública de qualitat per tal de garantir l’adequat retiment de comptes. Per aquest motiu les Jornades de Transparència realitzades han estat obertes a la població en general, i en breu es començarà a treballar aquests aspectes als centres educatius de secundària, especialment a l’etapa post obligatòria.

En la mateixa línia, s’han fet notes de premsa al full informatiu  i al web municipal relacionades amb els resultats obtinguts en les diferents avaluacions externes o bé en el moment de presentació del Portal de Transparència.

La formació es concreta en tres eixos:

  • Marc legal sobre transparència i bon govern.
  • Paper de la  comunicació pública.
  • Principis  del bon govern i la gestió de qualitat dels serveis públics.

A continuació es detalla les accions realitzades:

Accions formatives envers el Govern Obert: Transparència, Participació i Col·laboració

 

Tipus

Nombre
sessions

Nombre
assistents

Adreçat a

Grau
satisfacció gral. Mitjana

23/11/2018 III Jornada de Transparència
L'ètica a l'administració local
1 dia
(matì i tarda)
79 8,5
18/09/2018
20/09/2018
Sessió informativa sobre Regristre de Grups d'interès. 2 18 Entitats 7,2
9/10/2018
11/10/2018
Sessió informativa sobre Transparència 2 10 Entitats 8,8

02,03 i 05/18

Sessions de sensibilització en relació a la Integritat

29

451

Tot el Pers.

8,3

30/01, 06 i 13/02/2018

Curs
Dret d’accés a la informació pública

3            

34

**

8,3

09/06/2017

II Jornada de Transparència
Bon govern i bona administració

1

100

*

7,8

04/02/2016

I Jornada de Transparència
Presentació de la Llei de Transparència catalana i el Programa de Transparència i Qualitat democràtica del municipi

1

220

*

7,5

11/02/2016
19/02/2016
26/02/2016
3/03/2016

Mòdul I
Conceptes bàsics del Govern Obert: Transparència, participació i col·laboració

4

88

**

7,7

07/03/2016
07/04/2016
5/05/2016

Mòdul II
Planificació estratègica i cartes de serveis participatives

3

27

***

7,6

*professionals de l'Ajuntament i ciutadania

**professionals de l'Ajuntament, a nivell directiu, cap de servei/departament, personal tècnic i administratiu.

*** caps de servei/departament

Altres materials

Unitats

Canal comunicació

Adreçat a

Infografies -3 temes-
Dret d'accés a la informació Pública
Cartes de serveis
Publicitat activa

250ui/temàtica

Impressió paper
Pdf (web)

*

Notes de premsa

2017

9
1
1

Full Informatiu
Diari El Periódico
El Mirall

*

2016

7
2

Full Informatiu
El Mirall

*

2015

2
2

Full Informatiu
El Mirall

*

2014

9
2
2

Full Informatiu
Gramenet 2.0
El Mirall

*