Registre de Grups d'interès

La Llei de transparència  catalana defineix com a grup d’interès les  persones  i les organitzacions que, independentment de llur forma o estatut jurídic, en interès propi, d’altres o d’organitzacions,  duen a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració de lleis, normes amb rang de llei o disposicions generals o en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques. També resten incloses les  plataformes, xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d’influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Registre.

Per aquest motiu, l’objectiu del Registre de Grups d’interès (RGI) es  donar a conèixer de forma pública quines són les persones i grups que busquen influir  en els processos  de les polítiques públiques, les activitats influència que desenvolupen, davant de qui les exerceixen, amb quins mitjans i resultats.

D’acord amb el previst pel Decret Llei, 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya, el conjunt de persones físiques i jurídiques que tenen la condició legal de grups d'interès, poden formalitzar la seva inscripció al Registre de Grups d’Interès de Catalunya.