Avaluació del programa de transparència

Amb l’objectiu de donar compte del procés d’implementació de la Llei 19 /2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament de Santa Coloma elabora un informe anual.

Els eixos avaluats són la publicitat activa, el  dret d’accés a la informació pública i els  principis de bon govern.