3a Jornada de Transparència: L’ètica a l’administració local

Imatge portada programa 3a jornada de Transparència
Clica la imatge per accedir al programa (PDF)

Santa Coloma de Gramenet 23 de novembre de  2018 a la Sala de la Biblioteca Singuerlin/ Salvador Cabré

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objectiu de continuar amb la tasca de sensibilització sobre la bona administració, presenta la 3a Jornada de Transparència on es debatrà sobre l’ètica a l’administració local i el paper dels grups d’interès.

Amb l’objectiu de reforçar la coherència de les polítiques públiques, el passat mes de febrer es va iniciar un projecte per desenvolupar el marc d’integritat a l’Ajuntament. S’ha dut a terme la fase de sensibilització interna, de diagnòstic i priorització que permetrà dissenyar les línies estratègiques a curt i mig termini.

La jornada permetrà donar a conèixer els primers resultats d’aquest projecte i compartir l’experiència amb altres professionals i la ciutadania,  amb la idea de mantenir el diàleg  i debatre sobre els principis i els  valors que han de guiar la relació entre l’administració i la població de Santa Coloma.

Per veure l’aplicació de la qüestió ètica, comptarem amb professionals d’altres administracions públiques amb l’objectiu de conèixer les seves experiències relacionades amb la integritat i la cultura organitzativa, convençuts i convençudes de que és el substrat imprescindible per desenvolupar la bona administració.
 
Per finalitzar, la segona part de la jornada tractarà sobre la regulació dels grups d’interès i el seu impacte al món local.

09:15     Benvinguda

09:30     Inauguració de Jornada:

Núria Parlon Gil , alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.

 09:45     Conferència L’Ètica als serveis públics.

Genís Roca, President de RocaSalvatella i expert en negoci digital.

 10:30     Debat

 11:00     Pausa- Cafè

 11:30     Presentació dels primers passos cap el Marc d’integritat institucional a Santa Coloma.

  • Diego Arroyo Bote, 3er. Tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Educació, Drets socials, Infància, Joventut i Esports.
  • Carme Borreguero Pinel, coordinadora tècnica del Programa de Transparència.
  • Marga Montero Borràs, administrativa del servei de Recursos i Avaluació de programes. Membre de l’equip formador intern.

Modera: Isuka Palau García, directora de Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència.

11:45     El Codi ètic a l’administració pública: experiències d’aplicació.

  • Juliana Vilert Barnet, directora d’Organització i Persones de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
  • Olinda  Anía Lafuente, experta en polítiques de modernització de la Direcció General de  Modernització i Innovació de  l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
  • Valentín Gómez Sánchez, cap de Recursos Humans i Begoña Ballve Jeréz, cap de Serveis Jurídics, de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Modera: Adrián Sánchez Payán, tresorer de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

13:00    Pausa

17:00     Presentació ponència Els lobbies i el seu paper a l’administració pública

               Katherine Ainger,  Corporate Europe Observatory.

17:45     Taula rodona: Per què regular els grups d’interès

  • Rosa Maria Pérez Pablo, cap d’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics. Oficina Antifrau de Catalunya.
  • Gemma Capdevila Ponce, Subdirectora General de Dret, Entitats jurídiques i Grups d’interès. Generalitat de Catalunya.
  • Michael Donaldson Carbon, coordinador de l'àmbit de bon govern i innovació democràtica  de la Federació de Municipis de Catalunya..

Modera: Pepa González Lara,  Defensora de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.

18:15     Debat

18:45     Conclusions i cloenda: Núria Parlón i Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.

ADREÇAT A:
Personal electe i personal tècnic de l’administració local, sindicats professionals de la ciutat, ciutadania i entitats ciutadanes.

INSCRIPCIONS:
Del 5 al 22 de novembre de 2018.
Podeu realitzar les vostres inscripcions a través del formulari que posen a la vostra disposició en aquest web

L’Ajuntament lliurarà certificat d’assistència als particulars, professionals o representants d’entitats que ho sol•licitin prèviament.

LLOC:
Biblioteca Singuerlin/ Salvador Cabré
Plaça Sagrada Família, s/n
08923 Santa Coloma de Gramenet

ORGANITZA: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona