Marc d'integritat institucional

Al 2018, l’Ajuntament va decidir iniciar els  primers passos per construir el Marc d’integritat institucional (MII) a partir d’un ampli procés participatiu intern que ha comptat amb les següents fases:

  • Sensibilització/formació adreçada al conjunt de l’organització en relació amb la qüestió ètica i la prevenció de la corrupció.
  • Anàlisi i diagnosi interna.
  • I, per últim, la priorització i identificació de possibles iniciatives a incloure a les Bases del Marc d’integritat institucional (MII) de Santa Coloma de Gramenet.

Per dur a terme aquest projecte s’ha comptat amb l’assessorament de l’Oficina Antifrau de Catalunya i el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  amb la plena implicació de tot el personal de l’Ajuntament, de forma transversal i plural: càrrecs electes, equip directiu, empleats i empleades per tal d’assolir la bona governança del municipi.

A partir dels resultats obtinguts, s’ha realitzat una sessió de contrast amb els/les responsables dels diferents temes en qüestió, fet que ha permès tancar la diagnosi de l’organització envers la integritat.

En aquest sentit, a curt termini es començarà a elaborar el  Codi  de conducta i bon govern per a càrrecs electes, cos directiu i empleats públics, dins del futur Pla d’integritat institucional.

Memória del projecte per desenvolupar el Pla d'Integritat Institucional. Document pendent d'aprovació pel Ple Municipal.