Marc d'integritat institucional

Al 2018, l’Ajuntament va decidir iniciar els  primers passos per construir el Marc d’integritat institucional (MII) a partir d’un ampli procés participatiu intern que ha comptat amb les següents fases:

  • Sensibilització/formació adreçada al conjunt de l’organització en relació amb la qüestió ètica i la prevenció de la corrupció.
  • Anàlisi i diagnosi interna.
  • I, per últim, la priorització i identificació de possibles iniciatives a incloure a les Bases del Marc d’integritat institucional (MII) de Santa Coloma de Gramenet.

Per dur a terme aquest projecte s’ha comptat amb l’assessorament de l’Oficina Antifrau de Catalunya i el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  amb la plena implicació de tot el personal de l’Ajuntament, de forma transversal i plural: càrrecs electes, equip directiu, empleats i empleades per tal d’assolir la bona governança del municipi.

A partir dels resultats obtinguts, s’ha realitzat una sessió de contrast amb els/les responsables dels diferents temes en qüestió, fet que ha permès tancar la diagnosi de l’organització envers la integritat.

En el Ple del dia 22 de gener de 2022, s’ha aprovat l’adopció del “Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya”, en un primer pas per a l'elaboració d’un codi ètic propi de l’Ajuntament. 

Dins de l’esmentat Ple, també ha estat aprovat el document “Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet” que desenvolupa tot un conjunt de mesures conduents a establir un marc de gestió del risc de frau en les activitats que desenvolupa el conjunt de l’Ajuntament.