Expedients QUI

Queixes i suggeriments

Font: Servei de Relacions Intitucionals d’alcaldia
Última actualització: Abril 2021
Propera actualització:  Abril 2022

Dades 2020


Dades 2019


Dades 2018