Estudi de Detall d'ordenació d'edificabilitat de les parcel·les 3bis i 3e del polígon del Bosc llarg i les Canyes

codi Municipal: ED-56

  • codi RPUC:  2002 / 002323 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data d'aprovació:             23/07/2001
  • Data d'assabentat:           17/10/2001
  • Data publicació (BOPB): 15/11/2001
DOCUMENTACIÓ: