Estudi de detall d'ordenació de les finques de la Rambla Sant Sebastià, 50-52 ; Sant Silvestre, 21-23 i Sant Josep, 45-47

codi Municipal: ED-06

  • codi RPUC:  1986 / 000487 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 08/11/1985
  • Data Assabentat:               17/04/1986
  • Data publicació (BOPB):  19/10/1986
DOCUMENTACIÓ: