Estudi de Detall d'ordenació de volums i rasants del carrer de Sant Joan, 13

codi Municipal: ED-57

  • codi RPUC:  2002 / 000674 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data d'aprovació:             05/03/2002
  • Data d'assabentat:           17/04/2002
  • Data publicació (BOPB): 13/03/2002
 DOCUMENTACIÓ: