Estudi de detall d'adequació de l'ARM de la finca de la Rambla Sant Sebastià, 30-36 amb el carrer de Sant Josep, 29-33

codi Municipal: ED-24

  • codi RPUC:  1995 / 001849 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 11/07/1995
  • Data Assabentat:               13/09/1995
  • Data publicació (BOPB):   09/08/1995
DOCUMENTACIÓ: