Estudi de detall d'ordenació volums i parcel·lació de les finques 1b1-1b2-1b3-1b4 del polígon del Bosc Llarg i les Canyes

codi Municipal: ED-45

  • codi RPUC:  2000 / 001597 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 29/05/2000
  • Data Assabentat:               19/07/2000
  • Data publicació (BOPB):  26/06/2000
DOCUMENTACIÓ: