Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca de la plaça de la Vila, 22-23-24

codi Municipal: ED-44

  • codi RPUC:  2000 / 001250 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 02/05/2000
  • Data Assabentat:               28/06/2000
  • Data publicació (BOPB):  27/05/2000
DOCUMENTACIÓ: