Estudi de detall d'alineacions i rasants del carrer Jaén

codi Municipal: ED-03

  • codi RPUC:  1983 / 000648 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:               07/04/1983
  • Data publicació (BOPB): 05/05/1983
DOCUMENTACIÓ:

NOTA: Àmbit compartit entre Santa Coloma de Gramenet i Badalona.