Estudi de Detall d'ordenació de volums per a l'ubicació d'habitatges en PB a la finca del passatge Caralt, 7-9

codi Municipal: ED-55

  • codi RPUC:  2001 / 002788 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data d'aprovació:            15/10/2001
  • Data d'assabentat:          12/12/2001
  • Data publicació (BOPB): 21/12/2001
 DOCUMENTACIÓ: