Estudi de detall d'ordenació de volums de l'UA-01 del PERI dels barris de Riera Alta, C.Vell i Llatí al carrer Josep Serrano, 4

codi Municipal: ED-26

  • codi RPUC:  1996 / 002504 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 17/10/1996
  • Data Assabentat:               18/12/1996
  • Data publicació (BOPB):   16/11/1996
DOCUMENTACIÓ: