Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca del carer Gènova, 19-21 amb el carrer Florència, 12-14

codi Municipal: ED-35

  • codi RPUC:  1999 / 000989 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 26/03/1999
  • Data Assabentat:               22/06/1999
  • Data publicació (BOPB):   18/05/1999
DOCUMENTACIÓ: