Estudi de detall de remodelació de la finca del carrer Enric Morera, 11-19 cantonada amb Lluís Millet

codi Municipal: ED-13

  • codi RPUC:  1990 / 000367 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:               05/02/1990
  • Data Assabentat:             07/03/1990
  • Data publicació (BOPB): 08/03/1990
DOCUMENTACIÓ: