Estudi de detall d'ordenació de volums de la finca l'av Ramon Berenguer IV, 139-141 amb Roger de Flor, 8-10

codi Municipal: ED-33

  • codi RPUC:  1998 / 002833 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació:                 26/10/1998
  • Data Assabentat:                20/01/1999
  • Data publicació (BOPB):    05/02/1999
DOCUMENTACIÓ: